I. Definicje

 

Właściciel serwisu – marka Tekstowni.pl, Ewa Szczepaniak, NIP: 7121997881, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Króla Rogera 5/82, Lublin, e-mail: kontakt@tekstowni.pl.

Serwis – katalog copywriterów prowadzony przez właściciela serwisu, służący do promocji usług absolwentów kursu Zostań copywriterem prowadzonego przez markę Tekstowni.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź działająca za zgodą opiekunów prawnych/rodziców mających pełnię władz rodzicielskich, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma swój profil w serwisie lub zakłada konto w celu skorzystania z usług copywriterskich oferowanych za pośrednictwem serwisu. 

Copywriter – użytkownik serwisu prezentujący swoją ofertę w serwisie, absolwent kursu Zostań copywriterem.

Zleceniodawca – użytkownik niebędący copywriterem posiadającym profil w serwisie, zakładający konto w serwisie w celu nawiązania kontaktu z copywriterem.

Konto – zapis informatyczny utworzony w serwisie dla Użytkownika na podstawie podanych przez niego danych, aktywny po potwierdzeniu adresu e-mail, chroniony unikalną nazwą użytkownika i hasłem.

Profil copywritera strona copywritera zawierająca następujące dane: zdjęcie, imię i nazwisko, adres mailowy, linki do stron WWW, ogłoszenia danego copywritera.

Ogłoszenie – informacja o tekście oferowanym przez copywritera.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. Aby witryna mogła poprawnie funkcjonować, a użytkowanie jej było przyjemne, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu, użytkownik oświadcza, że wyraża na to zgodę oraz że zapoznał się z polityką prywatności Tekstowni.pl.

3. Zabronione jest korzystanie z serwisu w celu gromadzenia danych, rozsyłania niechcianych ofert, próśb o wsparcie. Informacje podane w serwisie można wykorzystywać wyłącznie do poszukiwania wykonawcy usługi copywriterskiej.

4. Właściciel serwisu, marka Tekstowni.pl, występuje wyłącznie jako dostawca platformy internetowej łączącej copywriterów i zleceniodawców, ale nie uczestniczy w realizacji zleceń ani w negocjacjach pomiędzy stronami oraz nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług.

 


III. Copywriter

 

1. W serwisie mogą mieć konta wyłącznie osoby, które ukończyły kurs Zostań copywriterem organizowany przez Tekstowni.pl, okazały teksty świadczące o tym, że opanowały warsztat, i przygotowały 2 teksty na blog serwisu.

2. Copywriterzy mają przypisane ogłoszenie z ofertami tylko takich rodzajów tekstów, jakich umiejętność tworzenia zadeklarowali i udowodnili na etapie rekrutacji do serwisu.

3. Aby copywriter mógł promować swoje usługi w serwisie, musi mieć założone konto. Zakłada je właściciel witryny — po zweryfikowaniu umiejętności copywritera.

4.  Copywriter może samodzielnie edytować większość informacji w swoim profilu — stawki, branże, dodatkowe usługi. Jedyną rzeczą, której nie może edytować, są rodzaje tekstów. Te ustawia w profilu copywritera właściciel serwisu po zapoznaniu się z przykładowymi tekstami danej osoby.

5. Copywriter korzystający z serwisu oświadcza, że podaje w swoim profilu prawdziwe informacje dotyczące swoich umiejętności i zakresu usług.

6. Copywriter korzystający z serwisu zobowiązuje się do wykonywania zleceń powierzonych mu przez klientów serwisu z należytą starannością, na czas, zgodnie ze sztuką oraz zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw osób trzecich.

7. Właściciel serwisu może usunąć konto copywritera, który korzysta z serwisu niezgodnie z regulaminem lub nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec klientów pozyskanych za pośrednictwem serwisu. 

8. Copywriter w każdej chwili może usunąć swoje konto w serwisie. 

 

IV. Zleceniodawca

 

1. Zleceniodawca chcący odpowiedzieć na ofertę copywritera może to zrobić na 2 sposoby:

  • wysyłając wiadomość bezpośrednio na adres mailowy podany w profilu danej osoby — nie wymaga to rejestracji w serwisie;
  • wysyłając wiadomość za pośrednictwem serwisu — po rejestracji w serwisie.

2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo usuwania kont, blokowania maili i adresów IP osób działających niezgodnie z regulaminem.

3. Zleceniodawca w każdej chwili może usunąć swoje konto w serwisie.

 

V. Realizacja zlecenia

 

1. Zleceniodawca może szukać copywritera, przeglądając profile dostępne w serwisie lub korzystając z wyszukiwarek.

2. Copywriterzy sami ustalają ze zleceniodawcami zarówno stawki, jak i warunki współpracy. Właściciel serwisu nie pośredniczy w zleceniach, nie sprawdza tekstów i nie bierze odpowiedzialności za jakość współpracy.

2. Zleceniodawca może wystawić w serwisie opinię copywriterowi, z którego usług korzystał. Może to zrobić na 2 sposoby:

  • w profilu danego copywritera — do wystawienia opinii konieczne jest założenie konta w serwisie;
  • w zakładce „Oceń nas” bez zakładania konta w serwisie.

3. Opinie są moderowane. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo nieopublikowania opinii, która budzi wątpliwości (wygląda na wystawioną przez samego copywritera albo przez osobę, która nigdy nie korzystała z usług copywritera)

 

VI. Opłaty

 

1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne zarówno dla copywriterów, jak i dla zleceniodawców.

2. Właściciel serwisu nie pobiera żadnych prowizji od zleceń ani nie wystawia faktur za usługi copywriterów.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim przypadku wszyscy użytkownicy posiadający aktywne konta w serwisie dostaną mail z informacją o zmianach na tydzień przed ich wejściem w życie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Resetuj hasło

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.